Labels

Home » » Likhamsatun Uthfi Biha: Cinta pada Ahlul Bait

Likhamsatun Uthfi Biha: Cinta pada Ahlul Bait

Reff:
Likhamsatun uthfi biha 
Kharral wabaa il khatimah
Al Musthafa wal Murtdha 
Wabnahuma wa Fathimah 2x 

Lirik bahasa Jawa Lirik bahasa Indonesia
Kula gadhah aji-aji lima
Kanggo nyirepi geni neraka
Kanggo mbukak lawange suwarga
Lan nyengkalani siksane Allah (2x)

Aji-aji lima wujud manungsa
Linuwih ilmu, sumber tuladha
tindak lakune adoh saking ala
Manah niate tansah waskitha (2x)

Kanjeng Muhammad Rasulillah
Sayyidatun nisa' Siti Fathimah
Sayyidina Ali karramallahu wajhah
Putra kekalih Hasan lan Husain (2x)

(Reff)

Sinten kemawon kang nyalawati
Kanjeng Nabi tansah nyafa’ati
Marang limane yen nrisnani
Gusti Allah bakal ngridhani. 2x

Para malaikat padha shalawat
Bumi lan langit sedaya khidmat
Jiwa lima kinasih Allah
Jiwa lima satruning dosa (2x)

Nadyan ibadah sak umur-umur
Amal ibadah ra kena diukur
Marang limane yen ora akur
Neraka panggone bakale njegur (2x)


Mboten bakal ketrima shalate
Yen mboten maos shalawate
Imam Syafi’i ngendika ake
Niki bukti agunge drajate. 2x

(Reff)
Saya punya lima pusaka
Untuk padamkan api neraka
Untuk membuka pintu surga
Dan menolak siksanya Allah (2x)

Pusakanya wujud insan pilihan
Puncaknya ilmu, sumber teladan
Perilakunya jauh dari keburukan
Intuisi hatinya tahu masa depan (2x)

Baginda Muhammad Rasulillah
Sayyidatunnisa' Siti Fathimah
Sayyidina Ali karramallahu wajhah
Dan kedua putranya Hasan & Husain (2x)

(Reff)

Siapa saja yang suka bershalawat
Baginda Nabi slalu beri syafaat
Barangsiapa cinta kelimanya
Allah akan meridhainya (2x)

Para malaikat semua bershalawat
Bumi dan langit semua berkhidmat
Lima jiwa kekasih Allah
Lima jiwa lawan dari maksiat (2x)

Meski ibadah selama hidupnya
Amal ibadah sebanyak-banyaknya
Jika tidak taat pada kelimanya
Neraka yang akan dimasukinya (2x)

Tidak bakal diterima amal shalat
Jika tak membaca shalawat
Imam Syafi’i telah berkata
Inilah tanda agung derajatnya (2x)

(Reff)

Lagunya bisa diunduh di: Lima Pusaka 
Written by: Kang Odin
Syiir, Updated at: 1:43 AM

0 komentar:

Post a Comment