Labels

Home » » Mangayubagya Rawuhipun Wulan Siyam: Menyambut Kedatangan Bulan Puasa

Mangayubagya Rawuhipun Wulan Siyam: Menyambut Kedatangan Bulan Puasa

Lirik Arti


Umur kula saben dina tansah suda,
Ananging dosa kula kok saya ndadra,
Aduh Gusti kula nyuwun pangapura,
Dumateng alit agenging dosa kula,

Wulan siyam sampun badhe teka,
dumateng sedulur kula sedaya,
mugi kepareng paring pangapura,
Dumateng sedaya kalepatan kula...   
kanan
Written by: Kang Odin
Syiir, Updated at: 7:04 PM

0 komentar:

Post a Comment