Labels

Home » » Syi'ir Petuah buat Kawula Muda

Syi'ir Petuah buat Kawula Muda

Lirik Arti
allohumma sholli wa salim ala, sayidina wa maulana muhammadin
allohumman suril islam wal muslimin, wa ahlaknal musrikina wa dzolimin

iki syingir ular-ular kang utama
kanggo para muda kang ngancik dewasa
kiniringan seni rodat salawatan
ngalab berkahe Njeng Nabi serta Pangeran

allohumma sholli wa salim ala, sayidina wa maulana muhammadin
allohumman suril islam wal muslimin, wa ahlaknal musrikina wa dzolimin

wadon mono pinilih telung prakara
kang kapisan piniji ayuning rupa
kaping pindho nggone ngibadah agama
kaping telu sokor bage sugih bandha

allohumma sholli wa salim ala, sayidina wa maulana muhammadin
allohumman suril islam wal muslimin, wa ahlaknal musrikina wa dzolimin

aja dumeh dadi lanang kudu menang
garwa iku mangka sigaraning nyawa
ana rembug becike padha dirembug
aja nganti cengkiling lan adu gebug

allohumma sholli wa salim ala, sayidina wa maulana muhammadin
allohumman suril islam wal muslimin, wa ahlaknal musrikina wa dzolimin

pratikele wong kang badhe pala krama
dudu bandha dudu rupa kang jinangka
satemene amung ati pawitane
ayem tentrem swargo ndonya salamine

allohumma sholli wa salim ala, sayidina wa maulana muhammadin
allohumman suril islam wal muslimin, wa ahlaknal musrikina wa dzolimin
kanan
Written by: Kang Odin
Syiir, Updated at: 9:25 PM

0 komentar:

Post a Comment